Group 1555zxzxz

Środowisko ma dla nas znaczenie

Nasze tegoroczne nowości i wznowienia wydawnicze zostały zaprojektowane i wykonane z zachowaniem najwyższych ekologicznych standardów. Dotyczy to zarówno doboru surowców i materiałów – pozyskanych w sposób etyczny i odpowiedzialny, a także gwarantujących bezpieczną dla środowiska utylizację – jak i samego procesu produkcji. Na każdym etapie nasze produkty poddawane są kontroli jakości oraz muszą spełnić wymogi rygorystycznej europejskiej normy En-71.

Muduko – stawiamy na ekologię!

Ekologia jest jedną z podstawowych wartości, zawartych w misji Wydawnictwa Muduko. W centrum naszych działań jest człowiek, jego emocje i środowisko, w którym żyje. Chcemy, by nasze produkty dawały radość, a także inspirowały do działania i dalszych poszukiwań. Jednocześnie dbamy, aby były przyjazne środowisku.

W naszej Ekofabryce korzystamy wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł m.in. paneli fotowoltaicznych i gazowych pomp ciepła. Racjonalnie gospodarujemy nie tylko surowcami i energią, ale także wodą i odpadami – tych ostatnich generujemy minimalną ilość, dzięki optymalnemu wykorzystaniu miejsca na arkuszach drukarskich. 

Spełniamy normę środowiskową ISO 14001 i stale kontrolujemy wszystkie aspekty naszej działalności. Cały czas poszukujemy także najlepszych pod kątem ekologii komponentów oraz działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego, by poszerzać ofertę gier ekologicznych.

Od 2021 r. wprowadzamy na rynek gry i książeczki z certyfikatem EcoFriendly.

Widniejący na grach i książeczkach znak Ecofriendly Game / Ecofriendly Book świadczy o użyciu w produkcji ekologicznych materiałów oraz rozwiązań technologicznych takich jak: 

Certyfikat EcoFriendly to gwarancja, że dany produkt został stworzony w sposób, który nie zaburza równowagi w przyrodzie – na przykład poprzez wykorzystanie tylko takiego drewna, które nie narusza bogactw biologicznych i struktury lasów.

W naszych ekologicznych grach nie znajdą Państwo grama plastiku. Zastępujemy go naturalnymi materiałami takimi jak papier, drewno czy tkaninę. Nawet celofan, którym pokryte są wszystkie nowe pudełka jest biodegradowalny – można zakopać go w ziemi, gdzie rozłoży się w ciągu kilku tygodni.

Nie pozostaliśmy także obojętni na kwestię bezpieczeństwa. Wiemy, że różne elementy gier mają to do siebie, że często przechodzą z rąk do rąk, przez co na ich powierzchniach mogą zamieszkiwać drobnoustroje. Aby ukrócić szerzenie się patogenów stworzyliśmy technologię lakierowania Biocidal Coating, która tworzy na grach i książeczkach biobójczą i samosterylizującą się powłokę. 

W czasach, kiedy powietrze staje się coraz bardziej zanieczyszczone, a produkcja śmieci osiąga niewyobrażalne rozmiary, ekologia nie jest już tylko modnym trendem. To przede wszystkim nasz obowiązek.

Wybierając ekologiczne gry i książeczki nie tylko przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska naturalnego, ale także przekazują swoim dzieciom wartości i idee, które od najmłodszych lat wykształcą w nich ważne, ekologiczne postawy. 

eco